Ο browser δεν υποστηρίζει JavaScript! Η σωστή λειτουργεία του λογισμικού προϋποθέτει την χρήση της Javascript.

XΥπολογισμός

Καθαρή αμοιβή:

Εργοδοτικές εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. :

Κρατήσεις εισφορών εργαζομένου Ε.Φ.Κ.Α. :

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (20%):

Φ.Π.Α. :

Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α. :

Πληρωτέο στον δικαιούχο (χωρίς Φ.Π.Α.) :